Hoe en waar

De Stichting Gedenkbomen zorgt ervoor dat u in samenwerking met de gemeente Eindhoven een eigen boom kunt adopteren voor een gedenkwaardig iets of een gedenkwaardig iemand.

Vele tientallen Eindhovenaren hebben inmiddels via onze Stichting zo’n gedenkboom gepland. Eindhoven is vooralsnog de enige gemeente in Nederland waar het mogelijk is ‘Gedenkbomen’ te adopteren. Profiteer ervan. Het is een zinnige herinnering en het verfraait onze stad. Bovendien nemen bomen CO2 op en geven ze zuurstof terug. Ze zorgen voor koelte in de stad en verminderen het fijnstof in de lucht.

Als u iets of iemand op een heel milieuvriendelijke wijze wilt gedenken: dan is dit een mooie mogelijkheid. Lees de site en neem contact op met de Stichting Gedenkbomen.

Hoe krijg je je eigen gedenkboom?

Bij het beleven van een bijzondere gebeurtenis of bij het overlijden van een geliefde denk je niet onmiddellijk aan ‘Gedenkbomen’. Toch is het een natuurlijke en verrijkende manier om iets of iemand blijvend te herdenken. Als je van deze gelegenheid gebruik wilt maken, biedt de Stichting u de unieke kans op enkele bijzonder fraaie plaatsen in Eindhoven voor vijftien jaar lang een jonge boom te adopteren.

Wat kost het en hoe lang blijft de boom staan?

Momenteel vraagt de Stichting een bijdrage van 100 euro. Daarvoor adopteert u de jonge boom voor 15 jaar. Bovendien zorgen wij voor een bescheiden paaltje waarop u een plaatje met gedachtenis aan kunt brengen. Ook de officiële plantdag wordt door ons georganiseerd. De kosten kunnen laag blijven omdat de Stichting louter met vrijwilligers werkt. Normaal blijft de boom 15 jaar staan. Gebeurt er tussentijds iets met uw boom, dan zorgen wij voor herstel of zelfs vervanging. Na de adoptieperiode vervalt de boom aan de gemeente, die ermee doet wat ze goeddunkt. Er zijn bomen die wel 50 jaar oud worden en die hoogstwaarschijnlijk na de adoptieperiode gewoon blijven staan. Het is niet mogelijk de adoptieperiode te verlengen. Wel kan men een nieuwe boom adopteren.

Waar staan de Gedenkbomen?

De Gedenkbomen van onze Stichting vind je inmiddels door de hele stad. In de Loovelden in Tongelre; in de Genneper Parken in Gestel en in de Hondsheuvels in Woensel. Als er veel belangstelling is, ontwikkelen we met de gemeente nieuwe gebieden. Momenteel zijn er helaas geen bomen meer beschikbaar.

De stichting

De Stichting Gedenkbomen is een initiatief van de Henri van Abbe Stichting, die als erfgoedwaakhond probeert historische gebouwen en structuren voor de stad Eindhoven te behouden. Zo is ze ook geïnteresseerd in historische groenstructuren en alles wat de stad aangenaam maakt om in te leven.

In samenwerking met de gemeente Eindhoven is in 2011 de Stichting Gedenkbomen opgericht. We willen Eindhoven groener maken en tevens het groen meer betekenis geven door er een gedenkwaardige bestemming aan te geven. Alle Eindhovenaren kunnen meedoen! Zo heeft de Stichting met de hulp van de gemeente inmiddels honderden bomen in onze stad geplant en honderden Eindhovenaren blij gemaakt.

  • Het was een hele mooie bijeenkomst, met 'n prachtige oorkonde en mooi weer. Wat een prachtige locatie. Dank jullie wel voor de geweldige organisatie en de snelle en duidelijke communicatie. Nogmaals bedankt voor die mooie plek die ons pa nu heeft.

    - Fam. v.d. Vorst
  • Hallo beste mensen, het was een hele mooie en emotionele middag en goed georganiseerd. De plek vind ik heel mooi, dus nogmaals bedankt.

    - Diny de Bruijn
  • Beste Bauke, hartelijk dank voor dit geweldige initiatief. We hebben een hele fijne middag gehad. De informatie vooraf was duidelijk, de briefjes buiten om ons de kantine te wijzen waren makkelijk en het hartelijke persoonlijke welkom dat iedereen kreeg, vond ik hartverwarmend. De certificaten zijn mooi.

    - Gerrit van den Braak